ประชาสัมพันธ์

การแข่งขันตอบปัญหาทางพันธุศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย
Genetics Contest 2016

การแข่งขันตอบปัญหาทางพันธุศาสตร์ใกล้เข้ามาแล้ว

ท่านสามารถสมัครสอบทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมได้ที่เมนู “กรอกข้อมูลผู้สมัคร”

ภายหลังจากชำระเงินค่าสมัครโดยโอนเงินผ่านธนาคาร มาที่ชื่อบัญชี การแข่งขันตอบปัญหาทางพันธุศาสตร์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์

ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขบัญชี 018-1-19672-6

แล้วให้ผู้สมัครยืนยันการชำระ โดยถ่ายภาพหลักฐานการโอนที่เขียนรหัสประจำตัวหรือประจำกลุ่ม(สามารถรับได้ที่เมนู “ตรวจสอบสถานะ”) และส่งรูปมาที่ e-mail : geneticscontest2016@gmail.com โดยพิมพ์หัวข้อว่า “Genetics Contest 2016 ประเภททีม/บุคคล”

ทีมงานจะทำการตรวจสอบและแจ้งสถานะการสมัคร ให้ผู้สมัครติดตามได้ ที่เมนู “ตรวจสอบสถานะ”