รายละเอียดการเเข่งขัน

การแข่งขันตอบปัญหาทางพันธุศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย 

Genetics Contest 2016 

 

ชิงถ้วยรางวัล และเงินทุนการศึกษากว่า 28,000 บาท
ประเภททีม (2-3 คน) และประเภทบุคคล
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 17 พฤศจิกายน 2559
วันสอบ 19 พฤศจิกายน 2559

วันเวลาและสถานที่สอบ

สอบข้อเขียนรอบแรก (ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ข้อสอบ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา 9:00-11:00 น.
และจะประกาศผลสอบข้อเขียนประเภททีม ลำดับที่ 1-10 เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

สอบรอบชิงชนะเลิศประเภททีม
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เวลา 13:30-15:30 น.
อัตราค่าสมัครสอบ

ค่าลงทะเบียน
ประเภททีม ทีมละ 500 บาท
ประเภทบุคคล คนละ 250 บาท

หมายเหตุ สามารถสมัครได้ทั้ง 2 ประเภท และในประเภททีมไม่อนุญาติให้เปลี่ยนผู้แข็งขันในวันสอบ

 

รางวัลชนะเลิศ

ประเภททีม
ที่ 1     ถ้วยรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 บาท
ที่ 2     ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท
ที่ 3     ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท

ประเภทบุคคล
ที่ 1     ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท
ที่ 2     ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท
ที่ 3     ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 2,000 บาท

 

จัดโดยภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนับสนุนโดยสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย