Undergrad Seminar 2015

UndergradSeminar2015

** ข้อมูลเปเปอร์สัมนาสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้
** บทคัดย่อคลิกที่ชื่อเรื่อง แบบประเมินคลิกที่ชื่อนิสิตนะครับ

No
Times
Name
Topic
24 มีนาคม 2559
18.00-8.30รชวลัญชญ์ สุริยาแสงศรีThree sympatric clusters of the malaria vector Anopheles culicifacies E (Diptera: Culicidae) detected in Sri Lanka.
28.30-9.00ธนาวุฒิ เฉียงกลางChromosomal Mapping of Repetitive DNAs in Characidium (Teleostei, Characiformes): Genomic Organization and Diversification of ZW Sex Chromosomes
39.00-9.30เกษตรศิลป์ คนชมComparative functional analysis of the velvet gene family reveals unique roles in fungai development and pathogenicity in Magnaporthe oryzae
49.30-10.00มธุรส ไพรเจริญPhysiological Responses and Expression Profile of NADPH Oxidase in Rice (Oryza Sativa) Seedlings under Different Levels of Submergence
510.00-10.30ณิชา แดงไผ่Salicylic acid modulates arsenic toxicity by reducing its root to shoot translocation in rice (Oryza sativa L.)
610.30-11.00วรินดา ทองสุขMolecular cloning, sequence characteristics, and tissue expression analysis of ECE1 gene in Tibetan pig
711.00-11.30ลลิตา โตนุชGenome assembly and geospatial phylogenomics of the bed bug Cimex lectularius
811.30-12.00ปิยะนนท์ แตงบุตรPhylogeography and molecular diversity analysis of Jatropha curcas L. and the dispersal route revealed by RAPD, AFLP and nrDNA-ITS analysis
12.00-13.00พักกลางวัน
913.00-13.30ถิรวุฒิ เพิ่มพูลAlternative splicing and nonsense-mediated decay of circadian clock genes under environmental stress conditions in Arabidopsis
1013.30-14.00ณัฐธยาน์ ชูติกมลธรรมA Hardwired HIV Latency Program
1114.00-14.30ศิรินันท์ กิมเจริญสุขChanges in lipid composition during sexual development of the malaria parasite Plasmodium falciparum
1214.30-15.00กรสรวง จึงถาวรรณSensitization of U937 leukemia cells to doxorubicin by the MG132 proteasome inhibitor induces an increase in apoptosis by suppressing NF-kappa B and mitochondrial membrane potential loss
1315.00-15.30กนกกร พิทยากรภักดีA simple cytogenetic method to detect chromosomally integrated human herpesvirus-6
1415.30-16.00พิชชาภา แย้มไพเราะConserved Microsatellites in Ants Enable Population Genetic and Colony Pedigree Studies across a Wide Range of Species
1516.00-16.30อิศราวรรณ เกิดไกรชัยวัฒน์Genetic analysis of litchi (Litchi chinensis Sonn.) in southern China by improved random amplified polymorphic DNA (RAPD) and inter-simple sequence repeat (ISSR)
25 มีนาคม 2559
18.00-8.30ศรัณย์ ไวTherapeutic genome editing by combined viral and non-viral delivery of CRISPR system components in vivo
28.30-9.00มันทิรา สุขเสริฐRegulation of ascorbic acid biosynthesis and recycling during root development in carrot (Daucus carota L.)
39.00-9.30ธมลวรรณ เลิศวลีรัตน์Demographic history and population structure of Anopheles pseudopunctipennis in Argentina basedon the mitochondrial COI gene
49.30-10.00วิชชุดา เจริญวงศ์The connectivity of Mytilus galloprovincialis in northern Morocco: A
510.00-10.30ธนณัฐ เจียรศักดิ์วัฒนาBone tissue formation with human mesenchymal stem cells and biphasic calcium phosphate ceramics: The local implication of osteoclasts and macrophages
610.30-11.00ณัฐนรี ศิริรัตน์SHORT VEGETATIVE PHASE reduces gibberellin biosynthesis at the Arabidopsis shoot apex to regulate the floral transition
711.00-11.30รุ่งนภา พรมดีHistorical Invasion Records Can Be Misleading: Genetic Evidence for Multiple Introductions of Invasive Raccoons (Procyonlotor) in Germany
811.30-12.00รัชพล มิ่งชัยเลิศWRKY71 accelerates flowering via the direct activation of FLOWERING LOCUS T and LEAFY in Arabidopsis thaliana
พักกลางวัน
913.00-13.30ปรียานุช ศรีนิลทาAuxin binding protein 1 (ABP1) is not required for either auxin signaling or Arabidopsis development
1013.30-14.00อังศณา นิตย์เจริญOsAGSW1, an ABC1-like kinase gene, is involved in the regulation of grain size and weight in rice
1114.00-14.30สุภาพร แซ่ภู่A Phylogeographic Survey of the Pygmy Mouse Musminutoides in South Africa : Taxonomic and Karyotypicinference from Cytochrome b Sequenes of Museum Specimens
1214.30-15.00วิไลรัตน์ อาจริยะพรAdaptive plasticity and epigenetic variation in response to warming in an Alpine plant
1315.00-15.30ณัฐสิมา ก้อพิทักษ์Screening, cloning and expression analysis of a cellulase derived from the causative agent of hypertrophy sorosis scleroteniosis, Ciboria shiraiana
1415.30-16.00พัชราภา สุวรรณศรีGroup-Specific Multiplex PCR Detection Systems for the Identification of Flying Insect Prey
1516.00-16.30ภรณ์พิมุกต์ ธนกุลชูวงศ์A Developmental Framework for Graft Formation and Vascular Reconnection in Arabidopsis thaliana

Comments are closed