Research/วิจัย

Research Group/กลุ่มวิจัย
Research news

 • Special Seminar on Basic to Advance of Cell culture Techniques จัดโดยบริษัทกิบไทยร่วมกับภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 สนใจคลิกอ่าน รายละเอียด กำหนดการ และใบสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • โครงการ Talent Mobility สนับสนุนการยืมตัวบุคลากร/นักวิจัยของหน่วยงานรัฐไปทำงานกับบริษัทเอกชนในตำแหน่งที่ขาดแคลน
 • โปรดตรวจสอบวารสารใน Beall’s list of predatory publishers เป็นวารสารที่ไม่ควรตีพิมพ์ ดูรายละเอียดที่นี่
 • Research award/รางวัลวิจัย

 • Congratulations to Dr. Kornsorn Srikulnath for his visiting staff fellowship from the Lotus Unlimited Project, EU-Asian Mobility (Erasmus Mundus) for avian comparative genomics research at University of Kent, UK, from 27th - 28th August 2014
 • Congratulations to Dr. Kornsorn Srikulnath for the KU Research Star Award 2014/ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ครศร ศรีกุลนาถ กับรางวัล KU Research Star 2556 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ข่าวทั้งหมด

  Research collaboration/ความร่วมมือวิจัย

   
 • ภาควิชาพันธุศาสตร์ร่วมกับสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุม วิชาการ "การประชุมโครโมโซมเอเชียครั้งที่ 5 (Asian Chromosome Colloquium (ACC 5)) ภายใต้หัวข้อ New horizon by unifying of chromosome research ในวันที่ 29 เมษายน- 1 พฤษภาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ หรือที่ facebook
 •  
  Research grants/ทุนวิจัย

 • สวก. จัดการประชุมชี้แจงกรอบการสนับสนุนทุนวิจัย ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 08:30-15:30 น. ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ลงทะเบียนทางเวบไซต์ที่ www.arda.or.th
 • ประกาศรับสมัครทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program 2016 ระดับปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา application before 9 April 2015
 • ทุน Technology grants ภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558 ระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก หมดเขต 23 มกราคม 2558
 • วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 (กรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 31 กลุ่มเรื่อง) หมดเขต 10 ต.ค. 2557
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยจากสหภาพยุโรป (European Commission)
 • ทุน Visiting scholar จาก Fulbright Foundation หมดเขต 10 ต.ค. 2557
 • ศช. รับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย (พนักงานโครงการ) จำนวน 2 อัตรา ผู้ช่วยวิจัย สังกัดห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ สถาบันจีโนม (พนักงานโครงการ) จำนวน 1 อัตรา และ ผู้ช่วยวิจัย สังกัดห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพพืช (พนักงานโครงการ) จำนวน 1 อัตรา สนใจติดต่อ คุณปัทมาพร โคมลอย (patamaporn@nstda.or.th)
 • ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) หมดเขต 28 ก.ค. 2557ดูรายละเอียดที่นี่
 • สวทช. ประกาศ ทุนวิจัยแบบแข่งขันประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านสเต็มเซลล์ เพื่อพิสูจน์ความปลอดภัยในมนุษย์ของการใช้เทคโนโลยีเสต็มเซลล์หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสเต็มเซลล์ หมดเขต 30 มิ.ย. 57 ดูรายละเอียดที่นี่
 • Short term research for students and researchers in the “Internship Program for Young Researchers in the Fields of Bio-industrial Sciences" project at University of Tsukuba, Japan, deadline 20 June 2014 click here for further information
 • Research publication/ผลงานวิจัยตีพิมพ์

  2014/2557
  1.Translational dynamics revealed by genome-wide profiling of ribosome footprints in Arabidopsis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111: E203-E212. (2014)
  + Juntawong, P., Girke, T., Bazin, J., Bailey-Serres, J.
  2.Isolation of rhizospheric and roots endophytic actinomycetes from Leguminosae plant and their activities to inhibit soybean pathogen, Xanthomonas campestris pv. glycine. World Journal of Microbiology and Biotechnology 30: 271-280. (2014)
  + Mingma, R., Pathom-aree, W., Trakulnaleamsai, S., Thamchaipenet, A., Duangmal, K.
  2013/2556
  1.Genesis and genetic constellations of swine influenza viruses in Thailand. Veterinary Microbiology 167: 314-326. (2013)
  + Poonsuk, S., Sangthong, P., Petcharat, N., Lekcharoensuk, P.
  2.Karyotype evolution in monitor lizards: Cross-species chromosome mapping of cDNA reveals highly conserved synteny and gene order in the Toxicofera clade. Chromosome Research 21: 805-819. (2013)
  + Srikulnath, K. , Uno, Y., Nishida, C., Matsuda, Y.
  3.Intergeneric conjugation: A practical method for genetic manipulation in actinomycetes. Molecular Biology of Bacteria (2013): 1-18.
  + Thamchaipenet, A., Bunyoo, C., Jaemsaeng, R., Lohmaneeratana, K., Rungin, S., Phornphisutthimas, S.
  4.Ancient DNA of pigs in Thailand: Evidence of multiple origins of Thai pigs in the late Neolithic period. ScienceAsia 39: 456-465.
  + Wannajuk, M., Sangthong, P., Natapintu, S., Wonnapinij, P., Vuttipongchaikij, S., Kubera, A., Won-In, K., Mingmuang, M., Surat, W.
  5.Sequence variation of avirulence gene AVR-Pita1 in rice blast fungus, Magnaporthe oryzae. Mycological Progress 12: 617-628. (2013)
  + Kasetsomboon, T., Kate-Ngam, S., Sriwongchai, T., Zhou, B., Jantasuriyarat, C.
  6.Highly species-specific centromeric repetitive DNA sequences in lizards: Molecular cytogenetic characterization of a novel family of satellite DNA sequences isolated from the water monitor lizard (Varanus salvator macromaculatus, Platynota). Journal of Heredity 104: 798-806. (2013)
  +Chaiprasertsri, N., Uno, Y., Peyachoknagul, S., Prakhongcheep, O., Baicharoen, S., Charernsuk, S., Nishida, C., Matsuda, Y., Koga, A., Srikulnath, K.
  7.Linfuranone A, a new polyketide from plant-derived Microbispora sp. GMKU 363. Journal of Antibiotics 66: 675-677. (2013)
  + Indananda, C., Igarashi, Y., Ikeda, M., Oikawa, T., Thamchaipenet, A.
  8.Evaluation of genetic diversity in cucumber (Cucumis sativus L.) germplasm using agro-economic traits and microsatellite markers. Scientia Horticulturae 162: Pages 278-284. (2013)
  +Innark, P, Khanobdee, C., Samipak, S., Jantasuriyarat, C.
  9.Heterochromatin blocks constituting the entire short arms of acrocentric chromosomes of Azara's owl monkey: Formation processes inferred from chromosomal locations. DNA Research 20: 461-470. (2013)
  +Prakhongcheep, O., Chaiprasertsri, N., Terada, S., Hirai, Y., Srikulnath, K., Hirai, H., Koga, A.
  10.Genetic mixed-stock analysis of lake-run brown trout Salmo trutta fishery catches in the Inari Basin, northern Finland: Implications for conservation and management.
  Journal of Fish Biology 83: 598-617. (2013)
  +Swatdipong, A., Vasemägi, A., Niva, T., Koljonen, M..-L., Primmer, C.R.
  11.Biosynthetic origins of menisporopsin A. Journal of Natural Products 76: 1235-1237. (2013)
  +Wattana-Amorn, P., Juthaphan, P., Sirikamonsil, M., Sriboonlert, A., Simpson, T.J., Kongkathip, N.
  12.Sequence analysis of Ethylene response sensor gene isolated from Vanda Miss Joaquim flower. Kasetsart Journal - Natural Science 47: 271-284. (2013)
  +Lokkamlue, N., Huehne, P.S.
  13.A simple genetic basis for complex social behaviour mediates widespread gene expression differences. Molecular Ecology 22: 3797-3813. (2013)
  +Nipitwattanaphon, M., Wang, J., Dijkstra, M.B., Keller, L.
  14.Meiotic chromosome analysis of the giant water bug, Lethocerus indicus. Journal of Insect Science 13: 39. (2013)
  +Wisoram, W., Sangthong, P., Ngernsiri, L.
  15.Two types of alpha satellite DNA in distinct chromosomal locations in Azara's owl monkey. DNA Research 20: 235-240. (2013)
  +Prakhongcheep, O., Hirai, Y., Hara, T., Srikulnath, K., Hirai, H., Koga, A.
  16.Transcriptome analysis of normal and mantled developing oil palm flower and fruit. Genomics 101: 306-312. (2013)
  +Shearman, J.R. , Jantasuriyarat, C. , Sangsrakru, D. , Yoocha, T. , Vannavichit, A. , Tragoonrung, S. , Tangphatsornruang, S.
  17.Effects of nutrient media on vegetative growth of Lemna minor and Landoltia punctata during in vitro and ex vitro cultivation. Maejo International Journal of Science and Technology 7: 60-69. (2013)
  +Kittiwongwattana, C. , Vuttipongchaikij, S.
  18.Male hybrid sterility in the mule duck is associated with meiotic arrest in primary spermatocytes. Journal of Poultry Science 50: 311-320. (2013)
  +Islam, F.B., Ishishita, S., Uno, Y., Mollah, M.B.R., Srikulnath, K., Matsuda, Y.
  19.Preventing the transmission of pathogenic mitochondrial DNA mutations: Can we achieve long-term benefits from germ-line gene transfer? Human Reproduction 28: 554-559. (2013)
  +Samuels, D.C., Wonnapinij, P., Chinnery, P.F.
  20.Analysis of selected singleton transposable elements (SSTEs) and their application for the development of land PATE markers in Magnaporthe oryzae. Journal of General
  Plant Pathology 79: 96-104. (2013)
  +Zhang, H.-Y., He, D.-Y., Kasetsomboon, T., Zhou, H., Li, P., Li, X.-L., Jantasuriyarat, C., Zhou, B.
  21.Epigenetic changes and transposon reactivation in Thai rice hybrids. Molecular Breeding 31: 815-827. (2013)
  +Kantama, L., Junbuathong, S., Sakulkoo, J., de Jong, H. , Apisitwanich, S.

  Comments are closed